Exigor’s Omar Optimal vetkl EXC1 CK 2 bhkl R-CERT BIR veteran samt DANSK VETERAN KLUBB CHAMPION

Grattis Marianne och tack Karin för du visade fram honom idag!